Wat doet MOOZ

MOOZ Onderzoek is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. MOOZ werkt aan uiteenlopende opdrachten voor zowel landelijke als regionale opdrachtgevers, als ook voor schoolbesturen. Wij zijn vooral bedreven in surveyonderzoek en statische analyses, maar ook goed thuis in interviews en groepsgesprekken.

We verrichten relevant en gedegen beleidsonderzoek en baseren onze aanbevelingen op de gevonden resultaten. Wij maken complexe informatie door middel van visualisatie toegankelijk voor een breed publiek.

Onze missie is bij te dragen aan de versterking van de publieke zaak in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder.

Lees verder

Wie is MOOZ

MOOZ Onderzoek bestaat uit Sil Vrielink en Eva van der Boom. Zij bundelen ruim 40 jaar aan ervaring in beleidsonderzoek op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij hebben beiden veel ervaring met onderzoek op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en zijn methodologisch zeer goed onderlegd. Zij hebben in opdracht van OCW diverse monitoronderzoeken uitgevoerd en zijn inhoudelijk goed op de hoogte van de relevante dossiers. 

Persoon 1Persoon 2

Sil Vrielink (1971) heeft zich daarbij toegelegd op (grootschalig) enquêteonderzoek en data-analyse. Daarnaast houdt hij zich al vele jaren bezig met het maken van leerlingenprogsnoses voor het po, vo en mbo. Verder is Sil gedetacheerd bij het ministerie van BZK, waar hij zich bezig houdt met kwantitatief onderzoek over het personeel in de publieke sector.

Eva van der Boom (1971) houdt zich daarbij voornamelijk bezig met monitoring en evaluaties van beleidsmaatregelen. Zij is tevens de National Projectmanager voor Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 in Nederland. TALIS is een wereldwijd surveyonderzoek van de OESO over de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders, waaraan 48 landen meedoen.